Arbeidsconflicten

Vaak hebben conflicten in arbeidssituaties extra dimensies, waarbij met name valt te denken aan de thuissituatie. Bovendien kunnen conflicten leiden tot psychische klachten die na verloop van tijd als het ware geruisloos overgaan in een “normaal” ziektepatroon.

Het conflictgerelateerde arbeidsverzuim heeft in de achterliggende decennia in Nederland geleid tot een problematiek van grote omvang.

Mediation heeft zich de laatste jaren, ook naar het oordeel van de rechter, ontwikkeld tot één van de belangrijkste wegen naar reïntegratie. Regelmatig worden cliënten op verzoek van de rechter naar de Rechtbankmediator verwezen.
Het is de mediator die partijen weer “on speaking terms” brengt, waardoor een oplossing binnen bereik komt.