Echtscheidingsbemiddeling

Wanneer u tot de conclusie bent gekomen dat u uw huidige samenlevingsvorm wilt beëindigen, wordt u geconfronteerd met allerlei vragen op het gebied van financiën, huisvesting en last but not least de zorg voor eventuele kinderen.

Bovendien gaat het hierbij niet alleen om rationele vragen als: Wat is redelijk? Veelal heeft men ook te maken met emoties als teleurstelling, woede of verdriet.
Bijna altijd blijkt het voor betrokkenen moeilijk te zijn om emoties en zaken uit elkaar te houden. Belangrijk bij dit alles is dat u in dit communicatieproces daadwerkelijk wordt begeleid om in redelijkheid tot sluitende afspraken te komen.

Een in scheidingsbemiddeling gespecialiseerde mediator is per definitie neutraal en objectief  ten aanzien van alle zaken die moeten worden geregeld.

De mediator start met een gesprek, waarin zorgvuldig wordt nagegaan waar de problemen liggen en wat de mogelijkheden zijn. Dit om te voorkomen dat er verkeerde verwachtingen worden gewekt en onnodig kosten worden gemaakt.

Wanneer u dus, zonder dat ánderen voor u beslissen, op korte termijn tot een goede regeling wilt komen, kies dan voor Mediation!