Stoppen als partners, doorgaan als ouders

Sinds maart 2009 zijn ouders die gaan scheiden wettelijk verplicht om een ouderschapsplan te maken.

Volgens deze wet hebben minderjarige kinderen recht op gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders.

Het is daarom zeker in het belang van de kinderen om goede afspraken over de voortzetting van het ouderschap te maken. Kinderen hebben niet alleen behoefte aan veiligheid maar ook aan duidelijkheid.

De familiemediator is gespecialiseerd in het hierin begeleiden van ouders, rekening houdend met alle emoties, om tot praktisch uitvoerbare zorgafspraken te komen. De inhoud van het ouderschapsplan is altijd maatwerk.

Afhankelijk van situatie en leeftijd, kan de mediator, in overleg met de ouders, ook een afspraak met de kinderen maken voor een gesprek.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die in het ouderschapsplan aan de orde komen:
-  bij wie gaan de kinderen wonen
-  hoe wordt de omgangsregeling ingevuld
-  zorgverdeling, financiële aangelegenheden
-  regels voor de opvoeding
-  informatie-uitwisseling tussen ouders
-  verdeling vakanties, feestdagen
-  schoolkeuzes, ouderavonden, begeleiding huiswerk
-  verhuizingen en eventuele nieuwe partners.