B5 Consultants verzorgt de volgende trainingen

Communicatie

Vrijwel alle problemen en misverstanden zijn in wezen terug te brengen tot gebrek aan communicatie. Om te beginnen kunnen de meeste mensen slecht luisteren. Daarnaast heeft men zich zelden verdiept in het feit dat verschillende gesprekstypes een eigen techniek en overtuigingskracht vragen.

Denk in dit verband ook aan: het voeren van slechtnieuws- beoordelings- disciplinerings- en functioneringsgesprekken.
Vanzelfsprekend geldt dit ook voor werkoverleg, vergaderen en interviewtechniek.

Spreekvaardigheid en Presentatietechniek

Deze training is gericht op spreekvaardigheid zónder plankenkoorts in elke situatie: toespraken, spreekbeurten, lezingen (waarmee duidelijk niet het vóór-lezen van volledig uitgeschreven teksten wordt bedoeld), demonstraties en presentaties.

Slechts weinig mensen realiseren zich dat het al dan niet overkomen van een boodschap voor een groot deel wordt bepaald door non-verbale signalen. Tijdens deze training wordt daarom ook aandacht geschonken aan lichaamstaal en aan de vraag hoe die optimaal kan worden benut.

Dit alles in de wetenschap dat een eerste indruk zelden of nooit herkansing krijgt.

Snellezen

Door de snelle opeenvolging van nieuwe technologische ontwikkelingen verlopen allerlei vormen van informatie-uitwisseling steeds sneller. Terwijl omvang en betekenis in het algemeen en via ”social media” in het bijzonder, als het ware dagelijks toenemen, lijken – in strijd met alle voorspellingen – de stapels papier op de meeste bureaus nog steeds te groeien!
Het is dus van wezenlijk belang dat uw leestempo hiermee gelijke tred houdt.

Tijdens de training snellezen leert u technieken waarmee uw leessnelheid minimaal kan worden verdubbeld of zelfs verdrievoudigd, terwijl door geheugentraining ook uw concentratievermogen een belangrijke versterking zal ondergaan.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over een van bovenstaande trainingen of heeft u een vraag in het algemeen?
Neem gerust contact op:
030 636 88 97
06 290 45 375
info@b5consultants.nl
of maak gebruik van ons contactformulier.