Voordelen van mediation

Mediation berust op vrijwilligheid, vertrouwelijkheid en neutraliteit en kent veel voordelen ten opzichte van andere vormen van conflictbemiddeling.

De mediator stelt het belang van beide partijen voorop, is niet primair oordelend, maar stuurt aan op een toekomstgerichte oplossing die door béide partijen wordt gedragen en in een vaststellingsovereenkomst of convenant wordt verankerd. Daarbij heeft de praktijk bewezen dat het gezamenlijk oplossen van een geschil met behulp van een mediator vrijwel altijd leidt tot een bevredigende oplossing.

De voordelen daarvan kunnen dus het beste als volgt worden getypeerd. Het proces verloopt sneller, waarbij men eerder in weken dan in maanden denkt, waardoor óók de kosten aanzienlijk worden beperkt.

Tenslotte is er sprake van een informele procedure onder bevoegde leiding en hebben beide partijen hun eigen inbreng, waarbij alle ruimte is voor creatieve oplossingen ongeacht wettelijke procedures.