Wat is mediation?

Relatie- en arbeidsconflicten, en zeker echtscheidingsperikelen, zijn problemen waar we graag zo snel mogelijk vanaf willen, zonder de verhoudingen nog verder te beschadigen.

Tóch brengen partijen met ernstige meningsverschillen hun conflicten vaak (te) snel voor de rechter. Men realiseert zich dan niet voldoende dat een rechtszaak ook kan leiden tot onnodige, tijdrovende en kostbare juridische procedures, waarin soms het gehakketak over het verleden meer tijd en aandacht vraagt dan het zoeken naar een goede oplossing, voor de toekomst van alle betrokkenen. Men staat er meestal ook niet bij stil dat je met de gang naar de rechter in feite de regie uit handen geeft, met als gevolg dat er bijna altijd een verliezer is.

Wanneer men bereid is sámen uit de problemen te komen, dan is mediation, waartoe partijen op basis van vrijwilligheid besluiten, de aangewezen weg.

Mediation is namelijk een vorm van conflictoplossing, waarbij partijen door bemiddeling van een onafhankelijke mediator, zélf hun geschillen oplossen met als doel een win/win resultaat.

Wilt u weten wat de voordelen van mediation zijn? Lees dan hier verder.